วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2556

กิจกรรมด้านจิตอาสา “จิตอาสา พาใจเบิกบาน”

กิจกรรมด้านจิตอาสา “จิตอาสา พาใจเบิกบาน”

ร่วมบันทึกภาพกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล  คุณครู  และเพื่อนๆ  
ที่ เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาที่โรงพยาบาลอำนาจเจริญ


ข้าพเจ้าเต้นลีลาศประกอบเพลง กับผู้ที่สนใจ  ในกิจกรรมจิตอาสา  ที่โรงพยาบาล
เพื่อสร้างความสุข  ผ่อนคลายให้กับ ญาติๆของผู้ป่วยที่มานั่งชม

ข้าพเจ้ากับเพื่อน ๆ ร้องเพลงให้น้องที่ป่วยเป็นไข้วัด ทั้งหยอกล้อน้อง  พร้อมทั้งให้กำลังใจ


ข้าพเจ้าเป็นตัวแทนนักเรียนรับเกียรติบัตร ผู้มีจิตอาสา จากผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ


ข้าพเจ้า มอบขนมเป็นรางวัลให้กับน้อง ๆ เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ


ข้าพเจ้าและเพื่อน ๆ  น้อง ๆ ร่วมร้องเพลงศรัทธา  เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ผู้ป่วย


ข้าพเจ้า ได้เล่านิทานให้น้อง ๆ  ฟังที่ ตึกผู้ป่วยเด็ก ณ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

ข้าพเจ้าและเพื่อน ๆ ไปร่วมงานวันเด็กที่ โรงเรียนสามัคคีพัฒนา
 และป้อนอาหารกลางวันเด็กเล็ก
ข้าพเจ้าและเพื่อน ๆ ช่วยกันตักอาหารกลางวัน 
ให้กับชาวบ้าน ที่มาร่วมงานวันเด็กของโรงเรียนสามัคคีพัฒนา
ข้าพเจ้า ไปบริจาคโลหิต  เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย  ที่ต้องการเลือดในการรักษา 
ที่โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น