วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ประวัติ "มธุรดา"

ประวัติ

ประวัติ

ชื่อ นางสาวมธุรดา  ลาภา   ชื่อเล่น  มุก
   สัญชาติ ไทย  เชื้อชาติ ไทย
เกิดเมื่อ กรกฎาคม   2538
ภูมิลำเนา
   ตำบลเปือย  อำเภอลืออำนาจ  จังหวัดอำนาจเจริญ  37000
เว็บไซต์ : http://www.thaiesananc.blogspot.com
E-mail:mathurada_muk@windowslive.com
Facebook : Mathurada ML
เพจ ธรรมะใสใส  ถูกใจวัยรุ่น https://www.facebook.com/ThrrmaSiSiThukciWayRun
ความสนใจส่วนตัว
-          ด้านจิตอาสา ช่วยเหลือสังคม
-          ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
-          ด้านพระพุทธศาสนา
-          ด้านภูมิปัญญาไทย
-          ด้านการกีฬา (วอลเลย์บอล)
-          ด้านการท่องเที่ยว
คติประจำใจ
-          กิจกรรมสร้างตน  คนสร้างชาติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น