วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2556

การปฏิบัติกิจกรรม

การปฏิบัติกิจกรรม

การปฏิบัติกิจกรรม
ลำดับ
ชื่อกิจกรรม
สถานที่
กิจกรรม ถวายพระพร
1
กิจกรรม ทูลเกล้าฯ ถวายสมุดลงนามถวายพระพร ของนักเรียนและบุคลากร ในโรงเรียนอำนาจเจริญ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
ณ ศาลาศิริราช 100 ปี  โรงพยาบาลศิริราช
วันที่ 5 ม.ค.2556
2
กิจกรรมจัดโต๊ะลงนามถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
หน้าห้องธุรการ
โรงเรียนอำนาจเจริญ
วันที่ 26 พ.ย.2555
3
กิจกรรม ร่วมลงนามถวายพระพร ของนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนอำนาจเจริญ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
หน้าเสาธง โรงเรียนอำนาจเจริญ
วันที่ 4 ธ.ค.2555
กิจกรรมด้านวิชาการ “การแข่งขันโครงงานคุณธรรม”
1
แข่งขันโครงงานคุณธรรม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
วัดสำราญนิเวศ (พระอารามหลวง)
2
แข่งขันโครงงานคุณธรรม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62  จังหวัดชัยภูมิ
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จังหวัดชัยภูมิ
3
แข่งขันโครงงานคุณธรรม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62 
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
กิจกรรมด้านจิตอาสา จิตอาสา พาใจเบิกบาน
1
สร้างความสุข สร้างกำลังใจ ให้ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย โดยการ ร้องเล่น  เต้น รำ
โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
2
ตัวแทนนักเรียนรับเกียรติบัตร ผู้มีจิตอาสา
โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
3
ร่วมงานวันเด็ก
โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
4
เล่านิทานให้เด็กฟัง
โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
5
ช่วยชาวบ้าน ตักอาหาร  ให้กับคนในชุมชนที่มาร่วมงานวันเด็ก
โรงเรียนพัฒนาสามัคคี
6
บริจาคโลหิต ทุก ๆ 3 เดือน
โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
กิจกรรมพี่แบ่งปันน้อง สู่บวรสอนคุณธรรม
1
ให้ความรู้น้อง ๆ  ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบ้านบาก  จ.อำนาจเจริญ
2
พาน้อง ๆ ในชุมชน ออกเยี่ยมผู้สูงอายุในชุมชน
ชุมชนบ้านบาก  จ.อำนาจเจริญ
กิจกรรมด้านพระพุทธศาสนา
1
เข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ฉลองปีพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้
วัดอำนาจ อ.ลืออำนาจ 
2
ชักชวนเพื่อน ๆ สวดมนต์ไหว้พระ ในคาบว่าง
ห้องจริยธรรมโรงเรียนอำนาจเจริญ
3
นำเพื่อนสวดมนต์ ไหว้พระ  ในคาบเสริมวินัย
หอประชุมโรงเรียนอำนาจเจริญ
4
จัดตั้งเพจธรรมะใสใส  ถูกใจวัยรุ่น  และเป็นผู้ดูแล
https://www.facebook.com/ThrrmaSiSiThukciWayRun?ref=hl
5
จัดรายการวิทยุ ในช่วงธรรมะใสใส ถูกใจวัยรุ่น
สถานีวิทยุ FM 98.0 MHz
6
จัดตั้งชมรมดีเจวัยใส  หัวใจใฝ่ธรรม
ห้องจริยธรรม
โรงเรียนอำนาจเจริญ
7
ปิดเทอม ชักชวนน้อง ๆ เข้าวัด สวดมนต์ไหว้  ทุกวันพระ
วัดน้ำท่วม(ศรีบุญเรือง)
8
สรงน้ำพระพุทธรูป ในประเพณีวันสงกรานต์
วัดน้ำท่วม(ศรีบุญเรือง)
9
ก่อกองทรายสืบสานประเพณี
วัดน้ำท่วม (ศรีบุญเรือง)
10
ถวายภัตราหารเพล พระภิกษุสงฆ์และสามเณร

วัดสำราญนิเวศ
(พระอารามหลวง)
11
เข้าร่วมงานพิธีสมโภช และเป็นเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนการ
บวชชีพราหมณ์
วัดสำราญนิเวศ
 (พระอารามหลวง)
กิจกรรมการเรียนรู้และเผยแพร่ภูมิปัญญาไทย
1
ตอนรับชาวฮังการี ด้วยพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อต่อแขน
ห้องจริยธรรม
2
นำนักเรียนชาวต่างชาติร่วมศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น เกี่ยวกับยาแผนโบราณ
ที่บ้านไก่คำ ต.ไก่คำ อ.เมือง
จ.อำนาจเจริญ
ด้านกีฬา
1
ชนะเลิศการแข่งขัน กีฬาวอลเลย์บอล  กีฬา อพป.คัพ 
โรงเรียนบ้านน้ำท่วม
2
เข้าร่วมการเดินขบวนงานกีฬา อพป.คัพ
โรงเรียนบ้านน้ำท่วม
3
เดินขบวนงานกีฬาสี โรงเรียนอำนาจเจริญ (ขบวนอนุรักษ์วัฒนธรรม)
โรงเรียนอำนาจเจริญ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น