วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2556

กิจกรรม การลงนามถวายพระพร

กิจกรรม การลงนามถวายพระพร

การลงนามถวายพระพร

คณะผู้บริหาร  คณะครู  และ ข้าพเจ้า 
นำรายชื่อสมุดลงนามถวายพระพร ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย  ณ  โรงพยาบาลศิริราช


ร่วมบันทึกภาพกับคณะผู้บริหาร   คณะครู  ที่ ศาลาศิริราช  100  ปี  โรงพยาบาลศิริราชข้าพเจ้าและเพื่อน ๆ เป็นตัวแทนนักเรียนชมรม To be  number  1  โรงเรียนอำนาจเจริญ
ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  ที่ โรงพยาบาลศิริราช


ข้าพเจ้าและเพื่อน ๆ  จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพร 
เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ โต๊ะลงนามถวายพระพร หน้าห้องธุรการ  โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณะครูโรงเรียนอำนาจเจริญ ร่วมลงนามถวายพระพร ณ โต๊ะถวายพระพร หน้าห้องธุรการ
.

ร่วมบันทึกภาพกับผู้อำนวยการ   คุณครู และเพื่อน ๆ
 ในกิจกรรมหน้าเสาธง เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ    วันที่ 4 ธันวาคม  2555

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น