วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2556

แฟ้มสะสมผลงานแฟ้มสะสมผลงาน

แฟ้มสะสมผลงาน


จัดทำโดย
นางสาวมธุรดา   ลาภา  เลขที่ 9
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10

โรงเรียนอำนาจเจริญ 
อำเภอเมือง  จังหวัดอำนาจเจริญ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น