วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2556

กิจกรรมด้านพระพุทธศาสนา

กิจกรรมด้านพระพุทธศาสนา

ข้าพเจ้า  เข้าร่วมงาน ฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี  แห่งการตรัสรู้   ในวันวิสาขบูชา  2555
ณ วัดบ้านอำนาจ  อำเภอลืออำนาจ  จังหวัดอำนาจเจริญ

ข้าพเจ้า และเพื่อน ๆ มาสวดมนต์ไหว้พระ  ทำสมาธิ  ในชั่วโมงซ่อมเสริมของสัปดาห์ 
ที่ห้องจริยธรรม  โรงเรียนอำนาจเจริญ

ข้าพเจ้า และเพื่อน ๆ เป็นตัวแทนนักเรียนนำกล่าว สวดมนต์  ไหว้หระ  ทำสมาธิ 
ในคาบเสริมวินัย  ม.5 ปีการศึกษา 2555 ที่อาคารเกียรติสุรนนท์


ข้าพเจ้า และเพื่อน ๆ นำหลักธรรม  บทความ  ข้อคิดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับธรรมะ  
นำเสนอผ่านทางวิทยุ ในรายการ ธรรมะใสใส  ถูกใจวัยรุ่น  คลื่น FM 98.0 MHz.


ข้าพเจ้า เป็นประธานชมรม รับสมัครสมาชิกชมรมดีเจวัยใส  หัวใจใฝ่ธรรม 


ข้าพเจ้า และน้อง ๆ ในหมู่บ้านรวมกลุ่มกัน เข้าวัด
สวดมนต์ ทำวัตรเย็น  ทุกวันพระ  ช่วงปิดเทอม


ข้าพเจ้า ถวายดอกไม้  สรงน้ำพระ  เนื่องในวันสงกรานต์   ตามประเพณี  ข้าพเจ้า และน้อง ๆ ในหมู่บ้านรวมกลุ่มกัน ก่อเจดีย์ทราย   ในวันสงกรานต์  สืบสานประเพณี


ข้าพเจ้า และน้อง ๆ ในหมู่บ้านรวมกลุ่มกัน ก่อเจดีย์ทราย   ในวันสงกรานต์  สืบสานประเพณี


ข้าพเจ้า ถวายภัตราหารเพลพระภิกษุสามเณร
 ที่วัดสำราญนิเวศ(พระอารามหลวง)


ข้าพเจ้า ได้ช่วยกันทำความสะอาด เก็บเศษอาหาร ที่วัดสำราญนิเวศ(พระอารามหลวง)


ข้าพเจ้า ร่วมงานสมโภช  วัดสำราญนิเวศ  (พระอารามหลวง)  


ข้าพเจ้า และเพื่อน ๆ ร่วมงานสมโภช  วัดสำราญนิเวศ  (พระอารามหลวง)  
ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่วัดรับลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น