วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2556

มธุรดา ผู้มีความงามที่แสนหวาน


"มธุรดา"

คุณ มธุรดา ผู้มีความงามที่แสนหวาน


 มธุรดา เป็นไม้เลื้อย มีรากยึดเกาะยึดฝาบ้าน  ต้นเสา  หรือไม้ระแนงของชาย  หรือศาลานั่งเล่นได้เป็นอย่างดี


ในฤดูแล้ง เธอเป็นเพียงเถาไม้แห้งๆ เกาะผนังบ้าน เหลือแต่เถากับใบเพียงเล็กน้อย เอาไว้บำรุงชีวิตในยามที่ต้องเก็บตัวจำศีล ไม่ได้ตายจากไปง่ายๆเหมือนไม้อื่น มธุรดา มีความพอเพียงในการดำรงชีวิตเสมอ

 

   ครั้นพอฝนแรกมาถึง มธุรดา ก็ผลิดอกออกใบ ราวกับต้นไม้ในเทพนิยาย สีแดงอมแสด สะดุดตา ทั้งเป็นพวงระย้า ตามปลายยอด หากมีที่ยึดเกาะ มธุรดา จะปีนป่ายไปให้ถึงสุดยอดของสถานที่แห่งนั้น เหมือนคนมีอุดมการณ์ เมื่อใดที่มีความพ้อม และเวลาที่เหมาะสม ก็จะทะยานไปตามแรงฝัน อย่างให้ถึงที่สุด

มธุรดาแทรกความงามไปกับธรรมชาติได้ อย่างกลมกลืน เป็นตัวเสริมให้ใครต่อใครงดงามไปด้วย เป็นแรงบันดาลใจ ให้ผู้พบเห็นต้องเข้าไปชื่นชมใกล้ๆ แล้วก็จะสอบถามกันว่า ดอกอะไรนะ สวยจัง

มธุรดา ก็เป็นไปภายใต้กฎธรรมชาติ ไม่นานดอกที่เบ่งบานเต็มที่ ก็ร่วงโรย ทั้งๆที่ดอกยังมีสีสดใสไม่จืดจาง ดอกที่ผลิก่อน ก็ล่วงลงมาก่อน เพื่อเปิดโอกาสให้ดอกรุ่นใหม่ ได้มีพื้นที่แสดงความสดใสให้โลกอีกต่อๆไป เป็นหน้าที่ เป็นวินัย ที่ไม่ต้องสอน ไม่ต้องบังคับ มธุรดา เป็นแบบอย่างที่ทรงคุณค่าที่น่ายกย่อง

บางครั้งดอกก็ลงมากองโคนต้น ดูกลาดเกลื่อน บางครั้ง ก็ตกลงมาเคียงข้างกันเป็นคู่ๆ ภาพนี้ผู้เขียนไม่ได้จัดแต่งแต่ประการใด ให้รู้เถอะว่า ธรรมชาตินั้น กรุณาเสมอ ไม่ว่าเราจะอยู่ ณ ที่แห่งใด กาลเวลาใด เราจะมีเพื่อนที่เคียงข้างเราเสมอไป แม้ว่ากำลังเดินทางไปสู่จุดจบก็ตาม

 อีกไม่กี่วันเรื่องราวของ มธุรดา ก็จะจบลงอีกครั้ง สำหรับปีนี้ เมื่อฤดูฝนจากไป ราก ใบ และเถาก็จะมองเห็นว่าแห้งแล้ง เดียวดายอีกครั้ง แต่นี้ไม่ใช่ความโศกของมธุรดา เพราเธอมีความหวัง ในการรอคอย วสันตฤดูหวนกลับมาอีกครั้ง แล้วบัดนั้น ก็จะกลับเป็นมธุรดาผู้แสนงาม มีพลังอันยิ่งใหญ่อีกครั้งนั่นเอง

  จงอดทน อดกลั้น และเฝ้ารออย่างมีความหวังเสมอ เหมือน คุณ มธุรดา นะคะ

 

ขอขอบพระคุณข้อมูลดีๆ จาก คุณบุญรุ่ง ตันติราพันธ์ 

เธอชื่อ....มธุรดา  http://www.gotoknow.org/posts/504718

ดอกมธุรดา

 "ดอกมธุรดา"


ชื่อวิทยาศาสตร์ Campsis grandiflora (Thunb.) Schum
ชื่อสามัญ Morning Calm หรือ Chinese trumpet creeper
วงศ์ Bignoniaceae
ถิ่นกำเนิด ญี่ปุ่นและจีน
ลักษณะทั่วไป

ลักษณะเป็นไม้โตเร็ว พุ่มกึ่งเลื้อยขนาดกลาง บางครั้งอาจเลื้อยได้ไกลถึง 6 เมตร มันจะใช้รากพิเศษที่ออกเป็นกระจุกรอบกิ่งแก่สีน้ำตาลเกาะตามคาคบไม้
หรือซุ้มต้นไม้ที่เราจัดไว้ เปลือกของกิ่งจะแตกเป็นลายทาง ลักษณะใบ เป็นใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ มีใบย่อย 7-9 ใบ รูปไข่ ขนาด 3-5x5-7 ซม.
ปลายใบแหลม ขอบใบจักฟันเลื่อย ดอกออกเป็นช่อแขนงตามซอกใบและปลายกิ่ง ดอกรูปแตร กลีบดอกมีสีส้มอมแดง หรือสีโอรส ส่วนปลายดอกแยก ออกเป็น 5 กลีบ รูปกลมซ้อนเกยกัน เส้นผ่าศูนย์กลางดอก 4-6 ซม. ที่สำคัญมันสามารถออกดอกให้คุณชมได้ตลอดทั้งปี ขยายพันธุ์โดยใช้วิธีปักชำ ชอบดินระบายน้ำดี และชอบแสงแดดจัด  
ขอขอบคุณ http://www.the-than.com/FLower/Fl-2/100/100.html  บ้านสวนเล็ก และเครดิตตามภาพ

แฟ้มสะสมผลงานแฟ้มสะสมผลงาน

แฟ้มสะสมผลงาน


จัดทำโดย
นางสาวมธุรดา   ลาภา  เลขที่ 9
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10

โรงเรียนอำนาจเจริญ 
อำเภอเมือง  จังหวัดอำนาจเจริญ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

ประวัติ "มธุรดา"

ประวัติ

ประวัติ

ชื่อ นางสาวมธุรดา  ลาภา   ชื่อเล่น  มุก
   สัญชาติ ไทย  เชื้อชาติ ไทย
เกิดเมื่อ กรกฎาคม   2538
ภูมิลำเนา
   ตำบลเปือย  อำเภอลืออำนาจ  จังหวัดอำนาจเจริญ  37000
เว็บไซต์ : http://www.thaiesananc.blogspot.com
E-mail:mathurada_muk@windowslive.com
Facebook : Mathurada ML
เพจ ธรรมะใสใส  ถูกใจวัยรุ่น https://www.facebook.com/ThrrmaSiSiThukciWayRun
ความสนใจส่วนตัว
-          ด้านจิตอาสา ช่วยเหลือสังคม
-          ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
-          ด้านพระพุทธศาสนา
-          ด้านภูมิปัญญาไทย
-          ด้านการกีฬา (วอลเลย์บอล)
-          ด้านการท่องเที่ยว
คติประจำใจ
-          กิจกรรมสร้างตน  คนสร้างชาติ

ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา

...ประวัติการศึกษา….
ระดับชั้น
โรงเรียน
ครูประจำชั้น
อนุบาล
อนุบาล 3 ขวบ
บ้านน้ำท่วม
 นางทองทรัพย์ บรรพตาธิ
อนุบาล 1
บ้านน้ำท่วม
นางโยพิณ ศรีบูรณ์
อนุบาล2
บ้านน้ำท่วม
นายวิไกร  ก้อนคำ
ประถมศึกษาตอนต้น
ประถามศึกษาปีที่ 1
บ้านน้ำท่วม
นางสาวทองใบ  ธุมาพันธ์
ประถามศึกษาปีที่ 2
บ้านน้ำท่วม
นางสาวซ่อนกลิ่น  ดาดก
ประถามศึกษาปีที่ 3
บ้านน้ำท่วม
นายพิสูจน์  ขันโท
ประถมศึกษาตอนปลาย
ประถามศึกษาปีที่4
บ้านน้ำท่วม
นางสมบัติ  ขันโท
ประถามศึกษาปีที่5
บ้านน้ำท่วม
นางหอมหวล ไกยสิทธิ์
ประถามศึกษาปีที่6
บ้านน้ำท่วม
นายกุศล  แก้วแสน
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาปีที่1
อำนาจเจริญ
นาไพฑูรย์  สุนทรักษ์
นางสุรีพร  สุนทรักษ์
มัธยมศึกษาปีที่2
อำนาจเจริญ
นางภัทรจันทร์  อุปัญญ์
นางสาวแจ่มใส  พุทธจักร
มัธยมศึกษาปีที่3
อำนาจเจริญ
นางลาวัณย์  นพพิบูลย์
นายธานินทร์  ธานี
มัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาปีที่ 4
อำนาจเจริญ
นางพัชรา  ไชยอุตม์
นายพงษ์พร  เอเรสเลอร์
มัธยมศึกษาปีที่ 5
อำนาจเจริญ
นายสมบูรณ์  ประเสริฐไทยเจริญ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจนจิรา  ชื่นตา
มัธยมศึกษาปีที่ 6
อำนาจเจริญ
นายสมบูรณ์  ประเสริฐไทยเจริญ
นางอำนวยพร  เถาว์โท

การปฏิบัติกิจกรรม

การปฏิบัติกิจกรรม

การปฏิบัติกิจกรรม
ลำดับ
ชื่อกิจกรรม
สถานที่
กิจกรรม ถวายพระพร
1
กิจกรรม ทูลเกล้าฯ ถวายสมุดลงนามถวายพระพร ของนักเรียนและบุคลากร ในโรงเรียนอำนาจเจริญ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
ณ ศาลาศิริราช 100 ปี  โรงพยาบาลศิริราช
วันที่ 5 ม.ค.2556
2
กิจกรรมจัดโต๊ะลงนามถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
หน้าห้องธุรการ
โรงเรียนอำนาจเจริญ
วันที่ 26 พ.ย.2555
3
กิจกรรม ร่วมลงนามถวายพระพร ของนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนอำนาจเจริญ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
หน้าเสาธง โรงเรียนอำนาจเจริญ
วันที่ 4 ธ.ค.2555
กิจกรรมด้านวิชาการ “การแข่งขันโครงงานคุณธรรม”
1
แข่งขันโครงงานคุณธรรม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
วัดสำราญนิเวศ (พระอารามหลวง)
2
แข่งขันโครงงานคุณธรรม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62  จังหวัดชัยภูมิ
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จังหวัดชัยภูมิ
3
แข่งขันโครงงานคุณธรรม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62 
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
กิจกรรมด้านจิตอาสา จิตอาสา พาใจเบิกบาน
1
สร้างความสุข สร้างกำลังใจ ให้ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย โดยการ ร้องเล่น  เต้น รำ
โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
2
ตัวแทนนักเรียนรับเกียรติบัตร ผู้มีจิตอาสา
โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
3
ร่วมงานวันเด็ก
โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
4
เล่านิทานให้เด็กฟัง
โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
5
ช่วยชาวบ้าน ตักอาหาร  ให้กับคนในชุมชนที่มาร่วมงานวันเด็ก
โรงเรียนพัฒนาสามัคคี
6
บริจาคโลหิต ทุก ๆ 3 เดือน
โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
กิจกรรมพี่แบ่งปันน้อง สู่บวรสอนคุณธรรม
1
ให้ความรู้น้อง ๆ  ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบ้านบาก  จ.อำนาจเจริญ
2
พาน้อง ๆ ในชุมชน ออกเยี่ยมผู้สูงอายุในชุมชน
ชุมชนบ้านบาก  จ.อำนาจเจริญ
กิจกรรมด้านพระพุทธศาสนา
1
เข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ฉลองปีพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้
วัดอำนาจ อ.ลืออำนาจ 
2
ชักชวนเพื่อน ๆ สวดมนต์ไหว้พระ ในคาบว่าง
ห้องจริยธรรมโรงเรียนอำนาจเจริญ
3
นำเพื่อนสวดมนต์ ไหว้พระ  ในคาบเสริมวินัย
หอประชุมโรงเรียนอำนาจเจริญ
4
จัดตั้งเพจธรรมะใสใส  ถูกใจวัยรุ่น  และเป็นผู้ดูแล
https://www.facebook.com/ThrrmaSiSiThukciWayRun?ref=hl
5
จัดรายการวิทยุ ในช่วงธรรมะใสใส ถูกใจวัยรุ่น
สถานีวิทยุ FM 98.0 MHz
6
จัดตั้งชมรมดีเจวัยใส  หัวใจใฝ่ธรรม
ห้องจริยธรรม
โรงเรียนอำนาจเจริญ
7
ปิดเทอม ชักชวนน้อง ๆ เข้าวัด สวดมนต์ไหว้  ทุกวันพระ
วัดน้ำท่วม(ศรีบุญเรือง)
8
สรงน้ำพระพุทธรูป ในประเพณีวันสงกรานต์
วัดน้ำท่วม(ศรีบุญเรือง)
9
ก่อกองทรายสืบสานประเพณี
วัดน้ำท่วม (ศรีบุญเรือง)
10
ถวายภัตราหารเพล พระภิกษุสงฆ์และสามเณร

วัดสำราญนิเวศ
(พระอารามหลวง)
11
เข้าร่วมงานพิธีสมโภช และเป็นเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนการ
บวชชีพราหมณ์
วัดสำราญนิเวศ
 (พระอารามหลวง)
กิจกรรมการเรียนรู้และเผยแพร่ภูมิปัญญาไทย
1
ตอนรับชาวฮังการี ด้วยพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อต่อแขน
ห้องจริยธรรม
2
นำนักเรียนชาวต่างชาติร่วมศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น เกี่ยวกับยาแผนโบราณ
ที่บ้านไก่คำ ต.ไก่คำ อ.เมือง
จ.อำนาจเจริญ
ด้านกีฬา
1
ชนะเลิศการแข่งขัน กีฬาวอลเลย์บอล  กีฬา อพป.คัพ 
โรงเรียนบ้านน้ำท่วม
2
เข้าร่วมการเดินขบวนงานกีฬา อพป.คัพ
โรงเรียนบ้านน้ำท่วม
3
เดินขบวนงานกีฬาสี โรงเรียนอำนาจเจริญ (ขบวนอนุรักษ์วัฒนธรรม)
โรงเรียนอำนาจเจริญ