วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ภาพกิจกรรมการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1

พวกเราครูคืนถิ่น 7 คน  บรรจุและแต่งตั้งในโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รร.พนาศึกษา


นิทรรศการจัดแสดงผลงาน การประเมินครั้งที่ 1 

บันทึกภาพกับผลงานตนเอง

จัดแสดงผลงานของครูและนักเรียน. ครั้งที่ 1 ครั้งนี้เลือกทำบอร์ดเองและหน้าปกเองกจาากการใช้ Canva


นำเสนอผลงานกับท่านผู้ทรงคุณวุฒิ 

Present ผลงาน

รับฟังcommentจาก หัวหน้าวิชาการ


ภาพคู่ผลงานอันแสนประทับใจ

รับฟังการนำเสนอของเพื่อนๆ


ภาพมุมกว้างจากคุณครูที่เคารพ ที่มาให้กำลังใจ (ครูภัทราพร อุทธา)

บันทึกภาพร่วมกับคณะกรรมการ

รับฟังคำแนะนำเพื่อพัฒนาตนเองตาอไป


จดบันทึก คำแนะนำลงใน noteประดับใจ

ขอบพระคุณคณะกรรมการทุกคนค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น