วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1

           เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนพนาศึกษา ได้ทำการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑  โดยมี  นายสุกิจ จันทบาล  ผู้อำนวยการโรงเรียนพนาศึกษา  นายพิชิต กะมณี ผู้ทรงคุณวุฒิ และ นางสาวสุจิตรา สารรัตน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นคณะกรรมการการประเมิน
          ดิฉัน นางสาวมธุรดา ลาภา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นผู้รับการประเมิน ครั้งที่ ๑ หลังจากได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง เมื่อวันที่  ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
ซึ่งในบทความนี้ จะกล่าวถึง ภาพกิจกรรมในการประเมิน และผลงานต่าง ๆ ที่ครูมธุรดา ลาภา ได้จัดทำขึ้น ตลอดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สำหรับเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/160LiUd1JvS_0_CrUNs9rrVf6iockQ92O

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น