วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

นำเสนอผลงาน การประเมิน โรงเรียน

 นำเสนอผลงานโครงงานคุณธรรม ในการประเมินโรงเรียน
  นำเสนอผลงานโครงงานคุณธรรม ในการประเมินโรงเรียน กับท่าน ผอ.ไพฑูรย์  ขันแก้ว  
 ร่วมบันทึกภาพกับครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมและเพื่อน ๆสมาชิกโครงงานคุณธรรม ในการนำเสนอผลงานการประเมินโรงเรียน
บันทึกภาพ บรรยากาศ การประเมินโรงเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น